Dr hab. n. med. Tomasz Mandat

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista II stopnia z zakresu neurochirurgii. Obecnie pracuje w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii w Warszawie na stanowisku zastępcy kierownika kliniki oraz w Klinice Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  Brał udział w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą. Po uzyskaniu tytułu neurochirurga odbył roczne stypendium w Kanadzie, a także roczny staż naukowo-kliniczny we Francji. Do szczególnych zainteresowań należy neurologia czynnościowa m.in. leczenie neurochirurgiczne choroby Parkinsona, dystonii, drżenia, bólu pochodzenia ośrodkowego i obwodowego. Jest specjalistą z zakresu neuroonkologii: leczenie guzów przerzutowych i pierwotnych mózgu i rdzenia kręgowego, neurochirurgia kręgosłupa, leczenie dyskopatii z wykorzystaniem metody mikrochirurgicznej i endoskopowej.

Dr n. med. Sławomir Barszcz

Neurochirurg z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie leczenia zachowawczego i operacyjnego schorzeń kręgosłupa, a także wad wrodzonych w obrębie czaszki, mózgu i rdzenia kręgowego oraz wodogłowia u dzieci.

Obecnie zajmuje się leczeniem wodogłowia i torbieli mózgowych u dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnej, operacyjnej techniki neuroendoskopowej.

Dr n. med. Leszek Delimat

Jeden z najbardziej doświadczonych neurochirurgów. Wieloletni pracownik Wojskowego Instytutu Medycznego Szaserów w Warszawie.
Zajmuje się między innymi leczeniem operacyjnym tętniaków i naczyniaków naczyń mózgowych i rdzenia kręgowego, leczeniem mikrochirurgicznym guzów nerwów czaszkowych, śródczaszkowych wad naczyniowych oraz nerwobólu nerwu trójdzielnego; leczeniem chirurgicznym guzów kanału kręgowego i rdzenia kręgowego oraz guzów nerwów obwodowych, a także leczeniem operacyjnym jamistości rdzenia kręgowego, wodogłowia oraz leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn górnych w przebiegu dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem implantów.

Dr n. med. Paweł Lis

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1997);

Obecnie zastępca Ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpital Praski w Warszawie, na Oddziale Neuroortopedii w Centrum Rehabilitacji Konstancin, w Klinice Neurochirurgii AM SP CSK Banacha w Warszawie, Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNch), AOSpine oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.